Bustocht 6 september 2016

De voorbereidingen voor de bustocht lopen weer en na 20 jaar organiseren, wordt het soms wat langer denken waar we heen zullen gaan. Maar ik denk dat het wel weer is gelukt en de activiteiten zullen u/jullie aanspreken.
De 1e stop is in Hoek van Holland voor de koffie en gebak en aansluitend een bezoek met rondleiding door het Keringhuis; hier kunt u kennismaken met een stormvloedkering van de Nieuwe Waterweg (het laatste deel van de Deltawerken), dat Rotterdam moet beschermen tegen hoog water.

Daarna rijden we via een mooie route naar de basiliek in Oudenbosch, welke is gebouwd naar voorbeeld van de Sint Pieter in Rome. Een plaatselijke gids vertelt u de hele geschiedenis van deze bijzondere kerk. Een bezoek wat u nog lang zal bijblijven.

Natuurlijk wordt ook de inwendige mens tijdens deze dag niet vergeten.

Dinsdag 6 september
Vertrek: 8.45uur vanaf de Indijk en tussenstop bij Rosariumhorst in Krommenie
Terug: ca. 18.00 uur

Kosten: € 47,– p/p

Leer meer over de ecologie en natuurbeheer van de Krommenieër Woudpolder!

Beste donateurs en sympathisanten van de Stichting Krommenieër Woudpolder,
In de wandelgangen begrepen wij dat de benaming “cursus” een nogal officieel karakter heeft.
Niets is minder waar want op deze dag willen wij u juist op een informele wijze kennis laten maken met de natuur en het beheer van onze polder.

In samenwerking met natuurorganisatie Landschap Noordholland gaan we een bijeenkomst organiseren over de ecologie en natuurbeheer van de Krommenieër Woudpolder.
Wilt u meer weten over het ontstaan van de polder, welke vogels en andere diersoorten hier leven of hebben geleefd, wat onze polder zo uniek maakt? Dit is de kans om uw kennis te vergroten van het landschap om ons heen.

De cursusdatum is zaterdag 18 juni.
Locatie: De boerderij van Willem Noom, ”De Witte Klaver”, Uitweg 3 te Krommenie.

Het programma:
Van 10.00 uur tot 12.00 uur Theorie door Peter Mol van Landschap Noordholland.
Hij zal ingaan op de geschiedenis van de polder en welke diverse landschappen je kunt aantreffen. Welke vegetatie en diersoorten vind je in deze landschappen. Wat is de waarde van het natuurbeheer en hoe kunnen we de natuurwaarde vergroten.

Tussen 12.00 uur en 13.00 uur lunch (deze wordt u aangeboden door de Stichting Krommenieër Woudpolder)

Van 13.00 uur tot 15.00 uur
We gaan de polder in, met name het land C169 wordt bekeken. U kunt genieten van een prachtige vegetatie in het veenmosrietland (Kale jonker, Moerasandoorn en misschien zelfs Rietorchissen, Zonnedauw enz). Tevens krijgt u uitgelegd welke diersoorten zoals insecten, kikkers en vlinders hier zitten. Er wordt ook een grondboring gedaan waarin we kijken hoe het landschap zich in de loop van de eeuwen ontwikkeld heeft. We gaan terug naar 3000 voor Chr.

De cursus is gratis.
U kunt zich opgeven bij Han Nool Tel: 075-6284849 of info@krommenieerwoudpolder.nl
Graag aangeven of u gebruik maakt van de lunch.
Tijdens het praktijkgedeelte is het raadzaam om laarzen aan te trekken.